BUYING PROPERTY

เปี่ยมด้วยศักยภาพ
เพื่อผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนทุกคนต้องคำนึงถึงเสมอคือความคาดหวังในอนาคตที่จะได้คืนกำไรส่วนเกินทุน รวมถึงศักยภาพของผลตอบแทนในการปล่อยเช่า.

ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มายาวนานหลายปี และตลาดในภาคส่วนนี้ก็ยังคงแสดงการเติบโตอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง สภาพอากาศที่เป็นใจ สภาพแวดล้อมที่มีเสถียรภาพ และกฎหมายการถือครองกรรมสิทธิ์ที่คงที่สำหรับชาวต่างชาติ ทั้งหมดนี้ล้วนทำให้ดีมานด์สำหรับคอนโดมิเนียมอยู่ในระดับสูงตลอดทั้งปี โดยเฉพาะจากนักลงทุนชาวต่างชาติ.

ด้วยระบบการคมนาคมที่ดีเยี่ยม สภาพอากาศอบอุ่น และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ทำให้บริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกนี้เป็นจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวผู้มาพักร้อนและชาวต่างชาติผู้พำนักอาศัยระยะยาว บางเสร่เป็นย่านชุมชนที่มีผู้จับจ้องให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และด้วยเหตุนี้เอง ตลาดที่อยู่อาศัยของย่านนี้จึงยังคงได้รับความนิยมสูงอยู่อย่างต่อเนื่อง.

ข้อดีที่มาพร้อมกับทำเลที่ตั้งอันดีเยี่ยม ยูนิตที่พักระดับลักชัวรี งานนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่องานดูแลสมาชิกชุมชน และทีมงานบริหารมืออาชีพ ทำให้ทั้งเจ้าบ้านและนักลงทุนวางใจได้ว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับสูง.

Sunplayคือโครงการพัฒนาที่มีเอกลักษณ์ชัดเจน และเป็นโอกาสทองในการลงทุนกับชุมชนวัยเกษียณรูปแบบใหม่ ซึ่งรูปแบบที่ว่านี้มีแนวโน้มที่จะดึงดูดตลาดซึ่งมีการเติบโตขึ้นทั่วโลก.

ข้อสนับสนุนอื่นๆ

• นำเข้าเครื่องใช้ในบ้านได้โดยไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรนำเข้า.

• การแพทย์ได้มาตรฐานระดับสากล มีโรงพยาบาลและแพทย์ฝีมือดีที่สุดในภูมิภาค.

• อนุญาตให้ชาวต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เช่น คอนโดมิเนียม ทั้งแบบฟรีโฮลด์(Freehold) และแบบสิทธิการเช่าระยะยาว (สัญญาเช่า 30 ปีขึ้นไป) (Leasehold).

• ประเทศไทยเป็น ศูนย์รวมขนาดใหญ่ด้านการท่องเที่ยวและสายการบิน.

• มีการตรวจสอบและคุ้มครองกรรมสิทธิ์ชัดเจน และภาคอสังหาริมทรัพย์ของไทยเป็นตลาดที่ผู้ซื้อชาวต่างชาติคุ้นเคยดี.

• ประเทศไทยมีระบบการจัดเก็บภาษีที่เอื้อต่อชาวต่างชาติ.

facebook_icon
Youtube_icon
fon-icon+6687 945 6321
[email protected]
error: © Sunplay 2018