แผนผัง เดอะไฮทส์ คอนโดมิเนียม

1 ห้องนอน

BuildingUnit numberTypeInterior (sq. m.)Balcony (sq. m.)Deck/Garden (sq.m.)Total Area (sq.m.)Status Floor Plan
A2021B75.115.75.996.7
A2031C81.915.729.5127.1
A2041B75.115.75.996.7
A2051C81.915.729.5127.1
A3021A75.115.7090.8
A3031A75.115.7090.8
A3041A75.115.7090.8
A4011A75.115.7090.8
A4021A75.115.7090.8
A4031A75.115.7090.8
A4041A75.115.7090.8
A4051A75.115.7090.8
A5021A75.115.7090.8
B2011C81.915.729.5127.1
B2021B75.115.75.996.7
B2031C81.915.729.5127.1
B2041B75.115.75.996.7
B3011A75.115.7090.8
B3021A75.115.7090.8
B3031A75.115.7090.8
B3041A75.115.7090.8
B4011A75.115.7090.8
B4021A75.115.7090.8
B4031A75.115.7090.8
B5021A75.115.7090.8

อาคาร เอ

อาคาร บี

BuildingUnit numberTypeInterior (sq. m.)Balcony (sq. m.)Deck/Garden (sq.m.)Total Area (sq.m.)StatusFloor Plan
A1012P129.727.053.4210.1
A1022M130.127.0108.0265.1
A1032N130.127.0129.0286.1
A2012L130.127.00.0157.1
A3013B171.560.359.0290.8
A5013C171.560.30.0238.8
B1012Q130.127.065.6222.7
B1022M130.127.0108.6265.7
B1032R130.127.071.6228.7
B2052L130.127.00.0157.1
B3052L130.127.00.0157.1
B4043B171.560.359.0290.8
B5033C171.560.364.3296.1

อาคาร เอ

อาคาร บี

BuildingUnit numberTypeInterior (sq. m.)Balcony (sq. m.)Deck/Garden (sq.m.)Total Area (sq.m.)StatusFloor Plan
A5033A171.560.30.0231.8
B5013A171.560.30.0231.8

เพนท์เฮาส์

อาคาร เอ

อาคาร บี

BuildingUnit numberTypeInterior (sq. m.)Balcony (sq. m.)Deck/Garden (sq.m.)Total Area (sq.m.)StatusFloor Plan
A601P3A211.894.968.5375.2
A602P2A159.894.90.0254.7
B601P2A159.894.90.0254.7
B602P3B257.8128.70.0386.5
facebook_icon
Youtube_icon
fon-icon+6687 945 6321
[email protected]
error: © Sunplay 2018